Novartis Mymed : אתר מטופלים ופורטל בריאות בחסות נוברטיס

It looks like you are using an older version of Internet Explorer which is not supported. We advise that you update your browser to the latest version of Microsoft Edge, or consider using other browsers such as Chrome, Firefox or Safari.

  

mymed נוצר עבור אנשים שרוצים להבין טוב יותר את מצבם הבריאותי

בואו ללמוד על תסמינים, בדיקות ואפשרויות טיפול וגלו מה חושבים המומחים והאנשים שמכירים את המחלה הכי מקרוב

בואו להבין כיצד חיים עם:

כתבות מובילות

עמותות המסייעות לחולים:

הארגונים והאתרים הנזכרים לעיל הם חיצוניים לנוברטיס. לנוברטיס אין כל שליטה על המידע המסופק באתרים אלה, ולכן היא אינה יכולה להבטיח את הדיוק או את שלמותו של מידע זה. כל מידע המתקבל מאתרים אלה לא מהווה תחליף לייעוץ רפואי המתקבל מהרופא המטפל.