MPN : קראו את כל המידע החיוני אודות המחלה באתר - בחסות נוברטיס

It looks like you are using an older version of Internet Explorer which is not supported. We advise that you update your browser to the latest version of Microsoft Edge, or consider using other browsers such as Chrome, Firefox or Safari.

מה זה MPN?

תסמונת מיאלופרוליפרטיבית (MPN) היא קבוצת מחלות המתאפיינת בהתרבות בלתי מבוקרת של תאי דם במח העצם. מה שמבדיל בין המחלות בתסמונת הוא סוג תאי הדם שייצורם משתבש: תאי דם אדומים, תאי דם לבנים או טסיות הדם.

כאן תוכלו לדעת עוד על דרכי האבחון, הסימפטומים, הטיפולים, ההתמודדות והאנשים שחיים עם המחלה.

קישורים לאתרי העמותות המסייעות לחולים:

הארגונים והאתרים הנזכרים לעיל הם חיצוניים לנוברטיס. לנוברטיס אין כל שליטה על המידע המסופק באתרים אלה, ולכן היא אינה יכולה להבטיח את הדיוק או את שלמותו של מידע זה. כל מידע המתקבל מאתרים אלה לא מהווה תחליף לייעוץ רפואי המתקבל מהרופא המטפל.