מלנומה גרורתית : המדריך המלא לחולים ובני משפחתם- מידע מקצועי בחסות נוברטיס

It looks like you are using an older version of Internet Explorer which is not supported. We advise that you update your browser to the latest version of Microsoft Edge, or consider using other browsers such as Chrome, Firefox or Safari.

מלנומה מתקדמת

מה משמעות האבחון?

אם אובחנתם כסובלים ממלנומה מתקדמת, אתם ודאי יודעים שמלנומה היא סוג של סרטן העור. בשנים האחרונות השיגו החוקרים התקדמות חשובה בטיפול במחלה. כיום קיימות אפשרויות טיפול רבות, וטיפולים חדשים ממשיכים להיבדק ולהיחקר באופן שוטף. "מלנומה בלתי נתיחה", היא מצב בו המחלה התפשטה באזור של הגוף שבו הופיע הגידול במקור, ולא ניתן להסירו בניתוח.
"מלנומה גרורתית" מתייחסת למלנומה שהתפשטה לאזורים אחרים של הגוף. מלנומה גרורתית נקראת גם "מלנומה שלב 4 "או "מלנומה מתקדמת". האיברים הנפוצים ביותר שאליהם היא עלולה להתפשט הם הריאות, הכבד, המוח, עצמות, ובלוטות לימפה שאינן נמצאות באזור הגידול המקומי.

Melanoma effects

מהי מוטציית BRAF?

ניתן להגדיר את סוג המלנומה על פי השינויים הגנטיים המרחשים בתא שינויים אלו נקראים מוטציות. מוטציה מסוג BRAF מתרחשת אצל אנשים מסויימים, בגן המקודד לחלבון BRAF . משמעות הדבר היא, שהחלבון יוצא משליטה ושולח אותות ללא הפסקה, דבר הגורם לתאים להתרבות ולהתפשט ללא בקרה. עד %50 מחולי המלנומה הם בעלי המוטציה בגן BRAF. בזמן האבחנה הרופא המטפל עשוי להגדיר את המחלה כ "מלנומה חיובית ל BRAF" או "מלנומה עם מוטצית BRAF." BRAF הוא לא הגן היחיד שבו יכולות להיות מוטציות במלנומה. ייתכנו, למשל, מוטציות גם בגנים NRAS ו-KIT-C .מלנומות ללא מוטציית BRAF נקראות מלנומות TYPE WILD .משמעות הדבר היא כי הגן ל BRAF נותר ללא שינויים )אינו בעל מוטציות( בתוך תאי הגידול. לכן, במקרים אלה גן BRAF הוא לא הגורם הבסיסי למלנומה. כלומר, אין מדובר כאן במלנומה חיובית ל-BRAF.

חשיבות בדיקת ה BRAF

מוטציה ב-BRAF פותחת בפניכם אפשרויות טיפול מסוימות. עם זאת, חשוב לדעת שגם אם אין לכם את המוטציה ב-BRAF ,קיימים טיפולים זמינים אחרים.

מדוע בדיקת BRAF חשובה?

קיימים שני טיפולים עיקריים לטיפול במלנומות מתקדמות לחולים בעלי מוטצית BRAF טיפולים מכווני מטרה וטיפולי אימונותרפיה. הרופא המטפל עשוי להחליט לטפל בכם בטיפול מכוון מטרה לפני או אחרי טיפול באימונותרפיה. בהמשך נפרט על כל אחד מסוגי הטיפולים האלה.

טיפולים מכווני מטרה

כאשר חוקרים מגלים את הגנים האחראיים למחלות מסוימות, הם לומדים כיצד לפתח תרופות המכוונות באופן ספציפי כנגד הגנים האלה. טיפולים מכווני מטרה מתוכננים כך שהם "מכבים" את האיתות הבלתי נשלט שנגרם ע"י גן בעל מוטציה.

מבט מהיר על טיפולים מכווני מטרה

איך זה פועל?
● מוטציית BRAF גורמת לתאי המלנומה להתרבות ולהתפשט. טיפולים מכווני מטרה מונעים את התפתחות הגידול על ידי עיכוב חלבוני BRAF שעברו מוטציה.

עד כמה הטיפול יעיל?
● הוכח כי טיפולים מכווני מטרה מקטינים את היקף הגידול בחולים שסובלים ממלנומה מתקדמת בעלת מוטציית BRAF .
● השימוש בשילוב של טיפולים מכווני מטרה מסוימים עשוי להפחית פעילות אתר המטרה או למנוע היקשרות לרצפטור

איך נוטלים את הטיפול?
● אפשר ליטול טיפולים מכווני מטרה כטיפול יחיד או בשילוב טיפולים מכווני מטרה נוספים. שילובים מסוימים הוכחו כיעילים יותר מאשר תרופה אחת הניתנת כטיפול יחיד.

כמו בכל תרופה, חשוב להיוועץ ברופא המטפל לגבי תופעות לוואי, גם אם הן קלות בלבד, מאחר שטיפול מוקדם בתופעות הלוואי עשוי לסייע במניעת תופעות לוואי חמורות יותר.

יש צורך בביצוע בדיקות למוטציית BRAF כדי לדעת אם טיפול מכוון מטרה אפשרי במקרה שלכם. ברגע שהרופא המטפל יידע אם יש לכם מוטציה ב - BRAF ,תוכלו להתחיל לדון בטיפולים מכווני מטרה כאפשרות טיפולית.

אימונותרפיה - לעורר את מנגנוני ההגנה של הגוף

קיימים כמה סוגי אימונותרפיה שבהם אפשר להשתמש בטיפול בחולי מלנומה, אך המטרה של כל הטיפולים זהה - לעורר את מערכת החיסון של הגוף להילחם במלנומה בצורה אגרסיבית יותר ממה שהגוף היה עושה ללא סיוע. זאת, על-ידי זיהוי והשמדה של תאים סרטניים. טיפולים הרותמים את מערכת החיסון לפעול כנגד המלנומה השתפרו מאוד מאז שנת 2011 .

מבט מהיר על טיפולי אימונותרפיה

איך זה פועל?
● אימונותרפיה הוא טיפול שמשתמש במערכת החיסון של האדם כדי לטפל במחלות שונות, בניהן גידולים סרטניים

עד כמה הטיפול יעיל?
● קיימים כמה סוגים של טיפולי אימונותרפיה זמינים, ולכל סוג יש גישות והשפעות שונות: מעכבי 4-CTLA ומעכבי 1-PD הם שניים מתוך סוגי הטיפול האלה

איך נוטלים את הטיפול?
● לעתים קרובות, על טיפולים אלה להינתן בעירוי תוך ורידי )IV )כל מספר שבועות, במרפאת הרופא המטפל.
● ניתן לקבל חלק מטיפולי האימונותרפיה בהזרקה עצמית בבית, לאחר הדרכה.

melanoma dr
כמו בכל תרופה, חשוב להיוועץ ברופא המטפל לגבי תופעות לוואי, גם אם הן קלות בלבד, מאחר שטיפול מוקדם בתופעות הלוואי עשוי לסייע במניעת תופעות לוואי חמורות יותר.

למצוא את הטיפול הנכון עבורך

כיצד יודע הרופא המטפל באיזו שיטת טיפול להשתמש?

משתנים רבים מסייעים לרופא המטפל לקבוע איזה טיפול למלנומה מתקדמת עשוי להתאים עבורך. משתנים אלה הם:
● המצאות מוטציה ב BRAF
● מהו קצב הגדילה של גידולי המלנומה
● האם אתה סובל ממחלות נוספות

קיימים גורמים נוספים העשויים להשפיע על הבחירה בסוג הטיפול:
● תופעות לוואי אפשריות של הטיפול
● ההעדפות שלך לגבי אופן נטילת המנות, וכיצד ניטלת התרופה
● הנכונות שלך לנסות גישות חדשות לטיפול

הרופא המטפל ישקול יחד איתך, גישה מותאמת אישית, ספציפית לצרכים שלך ולסוג המלנומה שלך. בשיחה בינך ובין הרופא המטפל, הרופא המטפל יסביר לך את השיקולים השונים לבחירת הטיפול. הדבר החשוב הוא ללמוד ולהבין היטב את כל האפשרויות, ולדון בהן עם הצוות הרפואי המטפל בך. התייעצות משותפת היא דרך טובה להגיע להחלטה נכונה.

בחינת האפשרות להצטרף לניסויים קליניים

ניסויים קליניים עשויים להיות אפשרות טיפול עבור חולים שסובלים ממלנומה מתקדמת.

מה חשוב לדעת על ניסויים קליניים?

● טיפולים קליניים עשויים לכלול טיפול בתרופה שעוד לא אושרה על-ידי הרשות הרגולטורית בישראל
● בניסויים קליניים בסרטן, תמיד תקבל סוג כלשהו של טיפול )תרופה סטנדרטית או התרופה החדשה(. לעולם לא תקבל פלסבו )תרופה לא פעילה, הנקראת לעתים "טבליית סוכר"( בלבד.
● ההשתתפות בניסויים הקליניים היא רצונית לחלוטין, ותוכל לבחור לעזוב את הניסוי בכל עת.
● ניסויים קליניים אינם חסרי כל סיכון. יש לדון בנושא עם הרופא המטפל ועם שאר חברי הצוות המטפל במלנומה שלך. הם יסייעו לך לקבוע אם ניסוי קליני הוא אפשרות הטיפול הטובה ביותר עבורך. תוכל ללמוד עוד על ניסויים קליניים באזורך, כאן: gov.clinicaltrials://https

דבר עם הרופא המטפל על בדיקות לגילוי מוטציה בגן BRAF

הקדש זמן כדי לברר מהן אפשרויות הטיפול שלך

חשוב לדבר עם הרופא המטפל על ביצוע בדיקות למוטציה בגן BRAF בהקדם האפשרי. לאחר שיתקבלו תוצאות הבדיקה, תוכלו אתה והצוות הרפואי המטפל בך לדעת אם קיימת אצלך מוטציה זו ואילו אפשרויות טיפוליות כדאי לבחון.

תהליך הבדיקה

ביצוע בדיקות שיגלו אם המלנומה שלך חיובית ל - BRAF הוא תהליך פשוט, וקבלת תוצאות הבדיקות האלה עשויה להרחיב את אפשרויות הטיפול שלך. אם הרופא המטפל מאמין כי בדיקת BRAF מתאימה למלנומה שלך, אלה דברים שצפויים לקרות בהמשך:
● הרופא המטפל יאסוף ביופסיה )דגימה( קטנה מהמלנומה וישלח אותה למעבדה, בה יבדקו המצאות מוטצית BRAF
● הרופא המטפל יעבור על הדו"ח ויעדכן אותך אם המלנומה שלך חיובית או לא חיובית ל - BRAF.

כל תהליך הבדיקה - משלב לקיחת הביופסיה ועד לקבלת התוצאות - עשוי להימשך בין 3 ל-5 ימים או עד כמה שבועות, והוא תלוי במעבדה ובסוג הבדיקה המבוצעת. ההמתנה לתוצאות הבדיקה עלולה להיות מלחיצה ומתסכלת, אך חשוב לזכורשביצוע הבדיקות וגילוי התוצאות הם רק חלק מתהליך הטיפול. הידיעה אם יש לך מוטציית BRAF עשויה לסייע לך להבין את אפשרויות הטיפול הזמינות עבורך בצורה טובה יותר. למידע נוסף אנא פנה לרופא המטפל

melanoma drs

מידע נוסף על מלנומה מתקדמת

מקורות מידע באינטרנט

ארגונים רבים מציעים מידע ותמיכה אודות סרטן באופן כללי ו/או על מלנומה בפרט. חלק מהאתרים המפורטים כאן מספקים מידע על אפשרויות טיפול, תוכניות תמיכה זמינות וכן על נושאים הקשורים לביטוחי בריאות, במיוחד עבור הסובלים ממלנומה מתקדמת.
רשת האינטרנט עשויה לשמש מקור מידע מועיל וקל. עם זאת, יש לוודא תמיד שהמידע מגיע ממקור מהימן, כמו ארגונים מוכרים וקבוצות תמיכה ידועות. כמו תמיד, אין תחליף לערכה של שיחה ישירה עם גורם רפואי, בעל ניסיון ממקור ראשון במלנומה ובטיפול בה.
הארגונים והאתרים הרשומים כאן הם חיצוניים לחברת נוברטיס. לחברת נוברטיס אין כל שליטה על המידע המסופק באתרים אלה, ולכן החברה אינה יכולה להבטיח את הדיוק או את שלמותו של מידע זה. כל מידע המתקבל מאתרים אלה אינו מהווה תחליף לייעוץ הרפואי המתקבל מהרופא המטפל.

ארגון Aim AT Melanoma
https://www.aimatmelanoma.org/

האגודה למלחמה בסרטן
https://cancer.org.il/

העמותה הישראלית לסרטן העור
https://www.melanoma.org.il/

Curated Tags


מידע אישי למטופלים